Årstidsrap

’Årtidsrap’ er en rapsang (talesang) man kan bruge til at træne rytmen i sproget. Da der ikke er melodi på teksten, kan børnene fokusere på stavelserne i ordene og at følge rytmen.

I sangen arbejder man med tydelig puls og rytmer, som gør det lettere for barnet med høretab at synge med og holde takten.

Ved at arbejde med rytmen i sproget, kan I skabe et bedre flow i barnets tale og derved gøre det lettere for barnet at udtale hele sætninger.

tilbage_2