Aben Pelle Nelle

Formål: At styrke den auditive opmærksomhed omkring tonehøjde, klang og sekvenser, og at lege med stemme og krop. At træne auditiv hukommelse og evnen til auditiv diskrimination.

Fremgangsmåde: Deltagerne sidder på knæ i en rundkreds parate til at rejse sig. De fortæller sammen historien om Aben Pelle Nelle og laver fagter til – man starter siddende og kommer til sidst helt op på tæer. Bevægelserne understøtter ordene, og sætningerne rimer to og to. Fortællingen om Aben Pelle Nelle slutter af med, at alle siger som troldene i skoven; “Tikke tikke tikke, bom bom bom” på lyse og dybe toner og med forskellige klange. Denne sekvens gentages fire gange svarende til fire takter. Herefter startes musikken på anlægget med et trommebreak, hvor alle skal stå helt stille. Og bagefter kommer der “abemusik” hvor alle leger og danser rundt som aber og siger abelyde. “Pludselig” kommer trommebreaket igen, som man skal lytte efter og stå helt stille til…så “tikke, bom…” igen, og fortsætter sådan med de forskellige sekvenser til musikken slutter.

Målgruppe: Børn 3-6 år

Materialer: IPad med musikken og musikanlæg