Alle spiller på tromme

Formål: At styrke auditiv opmærksomhed omkring rytme, puls, turtagning og at lytte gennem “støj”. At styrke børnenes evne til at koordinere højre og venstre side af kroppen og arbejde i sekvenser.

Fremgangsmåde: Alle har en tromme og evt. to trommestikker. Den voksne tæller for og alle følges ad med at spille og synge fast på pulsslagene i sangen. Rytmen understøtter teksten, og teksten bestemmer hvordan vi skal spille (kraftigt/svagt), og hvem der spiller nu. Der er mange gentagelser, og den voksne styrer tempo, dynamik og tekst.

Målgruppe: Børn 4-6 år

Materialer: Trommer, trommestikker og evt. andre håndinstrumenter.

tilbage_2