Krible-Kravle

Formål: At øge børnenes bevidsthed om de forskellige kropsdele på en rytmisk og kropslig måde. At fremme fornemmelsen for pulsslagene og at kunne følge dem.

Fremgangsmåde: Alle får en ærtepose, og står i en rundkreds (man kan også starte siddende). Ærteposen kravler rundt på kroppen, samtidig med at man synger sangen. Den faste puls i sangen understøtter teksten og bevægelserne, og ordene bliver gentaget mange gange. Ærteposen lander på en kropsdel, som børnene benævner. Her “rystes” den af, samtidig med at man synger en opadgående glissade på “uhhh”. Når ærteposen når til hovedet, kan man prøve at tage nogle skridt, og se om man kan balancere med den.

Målgruppe: Børn 3-6 år

Materialer: Ærteposer

tilbage_2