Op op op

Formål: At styrke den auditive opmærksomhed omkring tonehøjde, og det at kunne synge lyse og dybe toner sammenhængende. Bevægelserne understøtter ordene, sådan at barnet får flere sproglige inputs. En nem øvelse for stemme og krop som kan bruges i mange forskellige situationer.

Fremgangsmåde: Deltagerne står i en rundkreds foroverbøjet. Sangen synges med de forskellige intervaller som går fra dybe til lyse toner (i en treklang) og omvendt, mens man langsomt strækker kroppen op og bøjer ned igen, som teksten fortæller. Til slut skal man hoppe, mens man synger et sammenhængende “hop” i en glissade fra lys til dyb tone.

Målgruppe: Børn 3-6 år

 

tilbage_2