Hør’ vi spiller på kazoo

Formål: At styrke auditiv opmærksomhed og evnen til at imitere forskellig tonehøjde, tonelængde og under/overkomprimeret stemme på en sjov måde. Samtidig øves turtagning og det at turde improvisere med stemmen.

Fremgangsmåde: Alle får en kazoo og sidder i en rundkreds. Den voksne fortæller, at man skal sige en lyd med stemmen, for at der kommer lyd ud af kazoo’en, og alle børnene prøver. Det kan være lidt svært for nogle, men prøv med ordet; DU eller DÅ, så lykkedes det som regel for alle. Bagefter synges sangen sammen med musikken på musikanlægget, mens man holder kazooen i hånden. Teksten er enkel, og understøtter det vi skal (spille på kazoo). Efter verset spiller alle samlet, og senere spiller man skiftevis to og to – den voksne og barn – enten imitation eller improvisation over en takt. De andre lytter i mens.

Man kan evt. skrive navn på kazoo’erne, så børnene kan øve sig i at finde den kazoo med deres eget navn på – og øve opmærksomhed ift. Bogstaver og navne.

Målgruppe: Børn 3-6 år

Materialer: Kazoo’er til alle (evt. med navn på). IPad med musikken på og musikanlæg.

tilbage_2