Hør’ vi spiller på kazoo

For nogle børn med høretab kan det godt virke lidt overvældende at skulle synge sammen med andre. Men hvis man synger gennem en kazoo, så lyder alle ens, og lydene er samtidig sjove. Og det er det, man gør i ’Hør vi spiller på kazoo’.

Sangen kan bruges til at imitere bestemte toner eller rytmer. Den kan også bruges til improvisation, så børnene oplever, at det slet ikke er så farligt at lege med stemmen. Og sammen med den indspillede musik bliver det en ekstra sjov og musikalsk oplevelse.

tilbage_2