Hva’ ska’ vi lege?

Formål: At styrke evnen til at sætte kraft på stemmen, samt auditiv opmærksomhed omkring de forskellige sekvenser – hvornår synger hvem? Samtidig får børnene pulsen op, mens de øver turtagning og det selv at tage initiativ og finde på.

Fremgangsmåde: Deltagerne står i en rundkreds og den voksne spiller på tromme til sangen. Hun synger for og børnene gentager ordene. Der spilles en fast calypsorytme på trommen, som understøtter teksten og gør det lettere for børnene at følge “flowet” i ordene. Gentagelserne i teksten og bevægelser i sekvenser til, hvor “vi gør som vi siger”, hjælper børnene til at koordinere sang og bevægelser på samme tid. Efter et par omgange hvor den voksne har bestemt hvilken bevægelse, der skal laves, kan børnene skiftes til at vælge en bevægelse. På sigt kan man øve at et eller to børn synger for.

Målgruppe: Børn 3-6 år

Materialer: Én tromme hvis den voksne spiller for. Alternativt kan musikken på App’en bruges.

 

tilbage_2