Hva’ ska’ vi lege?

’Hva’ ska’ vi lege?’ er en øvelse, der først og fremmest handler om, at få børnene til at sætte rigelig med volumen på deres stemmer. Altså at få dem til at synge kraftigt.

Sangen kan også bruges til at øve turtagning. Det foregår ved, at den voksne synger en sætning, hvorefter børnene gentager, hvad den voksne lige har sunget. Og det kræver både auditiv opmærksomhed og auditiv hukommelse.

Mens man synger, skal man også bevæge sig, og det er sjovt.

tilbage_2