Ling-lyde Sangen

Formål: At lære Ling-lydene* at kende på en sjov måde. – At kunne høre og sige dem, og blive opmærksom på sproglydene.

Fremgangsmåde: Deltagerne sidder i en rundkreds. Den voksne har en tegning/illustration som svarer til en bestemt Ling-lyd foran munden (med bagsiden ud mod børnene), og siger lyden. Børnene skal prøve, om de kan høre, hvilken Ling-lyd det er. Den voksne vender billedet, og alle snakker sammen om, hvad de ser, og om andre ord som starter på lyden osv. Så sætter deltagerne sig med fødderne under numsen, og siger for-tællingen sammen på “ba,ba”, mens de spiller rytmen på låret. Verset synges med tekst som passer til illustrationen, man lige har snakket om. Efter verset er sunget, synger man et vers på “la,la” eller på lyden, mens man laver bevægelser til der passer til linglydeordet – vrider sig rundt som en slange, flyver og siger som en ugle, bøjer og strækker mine arme…osv.

Målgruppe: Børn 4-6 år

Materialer: Illustrationer svarende til Linglydene (se under ‘Illustrationer’).

* Linglydene er fonemer der tilsammen dækker talens frekvensområde.

tilbage_2