Ling-lyde Sangen

Linglydene er de seks sproglyde (mmm, uuu, aar, iii, shh og sss), der tilsammen dækker talesprogets frekvensområde. Og det er dem, man arbejder med i denne sang.

I ’Ling-lyde Sangen’ er der seks vers – et til hver lyd – og sanglegen starter med, at den voksne siger en af lydene, som børnene skal gætte. Herefter vises en tegning/illustration af noget som starter med denne lyd, og deltagerne snakker sammen om, hvad de ser. Det er med til at skærpe børnenes opmærksomhed på sproglydene. Efter sangverset laver man bevægelser til, der passer til ling-lyden.

tilbage_2