Pustesang

Formål: At styrke mundmotorik og vejrtrækning som en slags ”fortræning” til artikulation, samtidig med at der er musik til, og vi har det sjovt.

Fremgangsmåde: Man starter med at alle deltagere prøver at puste til en fjer, eller andet der ikke vejer for meget. Herefter startes musikken på anlægget, og alle puster til fjeren indtil musikken stopper. Man kan evt. aftale, at børnene skal puste fjeren på gulvet fra den ene ende af rummet til den anden (kravlebevægelser), eller at de ikke må begynde at puste, før de kan høre musikken starter (auditiv opmærksomhed), eller som på videoklippet, hvor børnene puster og danser til musikken frit.

De forskellige vers er delt op sådan, at man kan bruge den indspilning selvstændigt, der passer til det, der arbejdes med f.eks. puste eller suge.

 

Målgruppe: Børn 3-6 år

Materialer: Musikanlæg. Pusteting: Fjer, sæbebobler, bordtennisbolde. Sugeting: Vand, mælk, yoghurt.

tilbage_2