Rimsang

For børn med høretab kan det være svært at skelne sproglyde, der ligger tæt på hinanden. Med ’Rimsangen’ kan de øve sig i netop evnen til at skelne mellem ord, der lyder ens, men er forskellige.

Selve sanglegen handler om, at børnene skal finde ud af, hvilke to genstande, der rimer på hinanden, eks. sko/ko eller hus/mus. Når de har gættet rigtigt synger alle rimordene gentagne gange, så børnene får mulighed for at få artikulationen på plads. Gennem hele sangen er en tydelig puls, som hjælper børnene til synge ordene i teksten sammenhængende.

tilbage_2